Δρομολόγιο Χαλκιδική

Δρομολόγια

Αναχώρηση - Αποβίβαση

1. 08:15 – 08:45

2. 09:00 – 09:30

3. 09:45 – 10:15

4. 10:30 – 11:00

5. 11:15 – 11:45

6. 12:00 – 12:30

7. 12:45 – 13:15

8. 13:30 – 14:00

9. 14:15 – 14:45

10. 15:00 – 15:30

Τοποθεσίες

Κεντρική Προβλήτα Νικήτης
Αναχώρηση - Αποβίβαση

Εισιτήρια Διαδρομής

Κλείστε τα εισιτήριά εδώ