Propisi

1. Maloletna lica moraju biti u pratnji punoletne osobe koja će biti glavna odgovorna za sve osobe u čijoj se pratnji nalazi.
2. Putnicima je zabranjeno da skaču sa broda.
3. Putnicima je zabranjeno da trče i skaču tokom boravka na brodu.
4. Putnicima je zabranjeno pušenje unutar plovila. Pušenje je dozvoljeno na spoljnoj palubi.
5. Zabranjen je ulazak našim malim prijateljima (kućnim ljubimcima).
6. Putnici na rutama treba da budu 15 minuta ranije na početnoj tački rute.
7. Za bezbedniji boravak tokom rute putnici treba da se pridržavaju uputstava kapetana i zaposlenih na brodu.
8. U slučaju da kapetan smatra da vremenski uslovi nisu pogodni, može čak i u poslednjem trenutku da otkaže rutu, uz povraćaj 100% primljenog novca.