Pravila o privatnosti

Sve informacije, koje se odnose na lične podatke korisnika, obezbeđene su kao poverljive uz poštovanje važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost on line kupovine postiže se sledećim procedurama:
Identifikacija kupca:
Za identifikaciju korisnika/kupca koriste se dva koda:
Α) Kod za prijavu (Username)
Β) Tajni bezbednosni kod (Password),
Svaki put kada se korisnik/kupac registruje, dobija pristup svojim ličnim podacima uz apsolutnu sigurnost. Pruža mu se mogućnost da menja tajni bezbednosni kod (password) onoliko često koliko želi. Jedina osoba koja ima pristup njegovim podacima je ona sama uz pomoć gore navedenih kodova i isključivo je odgovorna za čuvanje sve njihove tajnosti od trećih lica. U slučaju gubitka ili ako procure, morate nas obavestiti, u suprotnom nismo odgovorni za korišćenje lozinke od strane neovlašćene osobe. Naša onlajn prodavnica ni na koji način ne otkriva ili objavljuje lične podatke i informacije korisnika/kupaca. Lični podaci se koriste isključivo za pravilno izvršenje transakcija.
Obezbeđivanje privatnosti prenosa Vaših ličnih podataka:
Da bi se obezbedila poverljivost prenosa podataka, koristi se SSL-128-bitni protokol za kodiranje.
Kodiranje:
Od početka do kraja veze (on-line session) sa internet prodavnicom, sve informacije i lični detalji korisnika/kupca su šifrovani na osnovu SSL 128-bitnog protokola za kodiranje. Šifrovanje je u suštini način kodiranja informacija sve dok ne stignu do primaoca, koji će moći da ih dekodira koristeći odgovarajući ključ. Svaki put kada se poveže sa elektronskom prodavnicom, sva komunikacija između računara korisnika i naše web stranice je šifrovana pomoću 128-bitnog ključa.
Šifra za prijavu (Username) & sigurnost (Password):
Za ulazak u on line prodavnicu korisnik koristi dva koda, šifru za prijavu (Username) i tajni sigurnosni kod (Password). Internet prodavnica pruža korisniku mogućnost da promeni tajni bezbednosni kod (Password ) onoliko često koliko želi.
Lični podaci – Poverljivost transakcija:
Podaci korisnika (ime, e-mail adresa, kućna adresa, fiksni telefon, mobilni telefon itd.) i transakcije korisnika on line prodavnice smatraju se poverljivim. Korisnici, prilikom davanja svojih podataka u kontekstu svojih transakcija, pristaju i prihvataju neposrednu obradu ovih ličnih podataka za potrebe konstantne i nesmetane transakcije između strana, kao i prenos ovih podataka primaocima koje će identifikovani i koji su zaposleni u preduzeću u kontekstu obrade sastavljenog ugovora. Osigurano je da samo ovlašćeni zaposleni imaju pristup informacijama o transakcijama i samo kada je to potrebno, npr. za obradu porudžbina.
Naša kompanija se obavezuje da neće saopštavati detalje o kupcima i njihovim transakcijama, osim ako nema njihovo pismeno ovlašćenje, ili to zahteva sudska odluka ili odluka drugog javnog organa.
Kolačići
Koristimo kolačiće za najbolje moguće funkcionisanje naše web stranice, ispravnu navigaciju korisnika, povezivanje i kretanje na stranicama kao i za pružanje reklamnog sadržaja.
Kolačići se takođe koriste za analizu na koji način posetioci koriste našu web stranicu, kako se kreću ili u slučaju da naiđu na bilo kakve probleme. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne i koriste se samo za poboljšanje strukture i sadržaja web stranice.
Kolačići se čuvaju na računaru korisnika i mogu se ukloniti u bilo kom trenutku. U svakom Browser-u (pretraživaču) bilo u podešavanjima ili u Privatnost i bezbednost naći ćete svoju istoriju pregleda i moći ćete, u slučaju da želite, da je izbrišete. Kolačići ne čuvaju adrese e-mailova ili brojeve telefona.
Kolačići koje koristimo su:
Α) Striktno neophodni kolačići
Ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje naše web stranice, ali i da bi korisnik mogao da je pregleda i koristi njene funkcije, kao što je pristup sigurnim delovima web stranice. Bez ovih kolačića, neke od usluga i funkcija web-sajta, kao što su korpa za kupovinu ili elektronsko plaćanje, ne mogu biti obezbeđene.
Β) Kolačići za performanse
Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web lokaciju, na primer koje stranice najčešće posećuju i da li dobijaju poruke o grešci sa web lokacija. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su objedinjene i stoga anonimne. Koriste se samo za poboljšanje načina na koji web lokacija funkcioniše..
Γ) Kolačići funkcionalnosti
Ovi kolačići omogućavaju web lokaciji da zapamti izbore koje korisnik donosi i da pruži personalizovanije funkcije. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje je korisnik napravio na web lokaciji ili za pružanje usluga koje korisnik zahteva, kao što su chat ili korišćenje društvenih mreža.
D) Kolačići za ciljanje/oglašavanje
Ovi kolačići se koriste da obezbede reklame (Google adwords, Facebook) relevantnije za korisnika i njegova interesovanja. Takođe se koriste za slanje ciljanog oglašavanja ili ponuda, za ograničavanje broja prikazanih oglasa i za merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Obično su postavljeni da upamte vašu posetu web lokaciji i podele ove informacije sa drugim marketinškim kanalima.
Onemogućavanjem kolačića ili povlačenjem vaše saglasnosti, funkcije web stranice neće biti dostupne.
Brisanje ličnih podataka
Vaši lični podaci nakon vašeg zahteva putem e-pošte se trajno brišu i nikome nisu dostupni ni na koji način.